Muhasebe ve Ön Muhasebe Yazılımları

Muhasebe Yazılımı Nedir?


Muhasebe yazılımı, faturalandırılması gereken ürün veya servislerin takibinin yapıldığı, tek bir müşteri veya birden fazla müşteriye ilişkin mali detay kayıtlarının tutulduğu bilgisayar destekli yazılımlardır.


Muhasebe Yazılımı Ne İşe Yarar?


Muhasebe yazılımı, finansal süreçlerinizi eksiksiz ve hatasız şekilde yönetmenize yardımcı olur. Bir şirkete ilişkin tüm gelir-gider, kar ve zarar takiplerinin yapılması, fatura gibi belgelerin düzenli biçimde kayıt altına alınmasını sağlar. Raporlama özellikleriyle finansal süreçlerinizi daha etkin biçimde inceleyebilmenize ve gerekli aksiyonları alabilmenize olanak tanır.

Muhasebe Yazılımı ile Ön Muhasebe Yazılımı Farkları


Ön muhasebe ile genel muhasebe arasındaki farkları şu şekilde özetleyebiliriz:


Ön muhasebe işletmelerin gelir-gider takibi, ödeme ve tahsilatların gerçekleştirilmesi ile ilgilidir; genel muhasebe finansal tablolar yardımıyla daha geniş bir perspektifte, daha detaylı takip imkanı sunar.

Ön muhasebe, genel muhasebeye teslim edilecek olan evraklarla ilgili alandır; genel muhasebe devlet kurumlarını ilgilendiren beyanlarla ilgilenir.

Ön muhasebede fatura kesimi ve sınıflandırılması gerçekleştirilirken genel muhasebe ise aynı konunun vergi ve ödemelere ilişkin kısımlarını ele alır.


Ön Muhasebe Yazılımı Nedir?


Bir işletmenin ticari ve finansal yönetimine dair takip etmesi gereken işlemlerin tümüne ön muhasebe denir. Ön muhasebe yazılımları ise, işletmelerin bu işlemleri bir yazılım aracılığıyla gerçekleştirmesine olanak tanır.


Ön Muhasebe Yazılımı Ne İşe Yarar?


Ön muhasebe yazılımları, etkili bir işletme yönetimi sunarak işletmelerin sağlıklı bir şekilde işleyişine yardımcı olur. Fatura ve irsaliye takibi, cari hesap takibi, çek ve senet takibi, gelir-gider ve stok kontrolü, kasa/banka hesap takibi, fatura işleme, çalışan takibi gibi unsurları kapsayarak rutin işlerin aksamadan ilerleyebilmesine olanak tanır. Tüm bu belirtilen alandaki hareketler işletmelerin hedeflerine giden yolda değerlendirmeleri gereken verileri oluşturur.